ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Συστημική Ψυχοθεραπεία:
– Ατομική
– Ομαδική
– Οικογένειας
– Ζεύγους

Η Συστημική προσέγγιση στην Ψυχοθεραπεία αντιλαμβάνεται το άτομο ως μέλος ενός συστήματος που μέσα του έχει συγκεκριμένο ρόλο. Ο Συστημικός Ψυχοθεραπευτής αντλεί κάποιες πληροφορίες για το παρελθόν αλλά ενδιαφέρεται κυρίως για το ΤΩΡΑ και το ΜΕΛΛΟΝ. Η δυσκολία ή η αίσθηση δυσφορίας που εμφανίζει το άτομο θεωρείται και μελετάται ως μία έκφραση της δυσλειτουργίας του συστήματος από το οποίο προέρχεται.

Ο Συστημικός Ψυχοθεραπευτής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θεραπευτικής σχέσης που βασίζεται στις αρχές της εχεμύθειας, του σεβασμού και της μοναδικότητας του ανθρώπου. Ο Συστημικός Ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιεί τεχνικές και “εργαλεία” της Συστημικής Θεωρίας.

Ο στόχος της Συστημικής Ψυχοθεραπείας είναι να αποκτήσει το άτομο συνειδητότητα των σκέψεων και συναισθημάτων του ώστε να διευρυνθεί το οπτικό του πεδίο και να διεκδικήσει και να κατακτήσει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Με την ανάπτυξη του επιπέδου αυτογνωσίας του, κατακτά την αυτονομία του τόσο συναισθηματικά όσο και πρακτικά. Καθίσταται ελεύθερο να αναγνωρίσει και να εκφράσει τις επιθυμίες του για να τις κάνει πραγματικότητα.

Ατομική Συμβουλευτική
Η ατομική συμβουλευτική προσφέρει στο άτομο την δυνατότητα να συζητήσει , να εκφράσει και να διαχειριστεί προσωπικά θέματα, αφότου δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τον ειδικό ψυχικής υγείας. Επίσης του παρέχει τις γνώσεις, ώστε να αυξήσει το επίπεδο αυτογνωσίας του,  αλλά και να ανακαλύψει διεξόδους σε  στα θέματα που απασχολούν και επηρεάζουν την καθημερινότητά του.
Κάποια από τα θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την ζωή του ατόμου και να διαταράσσουν σε ανάλογο βαθμό την καθημερινότητα του μπορεί να είναι:
– Προσωπικά θέματα
– Εργασιακά
– Απώλεια
– Χωρισμός
– Πένθος
– Άγχος
– Τραυματικές εμπειρίες,
– Βία
– Κακοποίηση
– Δυσκολία στην οργάνωση Χρόνου

Η συμβουλευτική δίνει την δυνατότητα στον εξυπηρετούμενο να κατανοήσει καλύτερα το πρόβλημα του, να αναπτύξει τις δυνατότητές του και να του δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία μέσω αυτής με στόχο να αξιολογήσει την παρούσα κατάσταση, να πάρει μόνος του τις σωστές αποφάσεις και να αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να το κάνει σε κάθε επόμενη δυσκολία που συναντά στην ζωή του.

Συμβουλευτική Ζεύγους
Η Συμβουλευτική Zεύγους βοηθά τα ζευγάρια να ανακαλύψουν δυσλειτουργικές συμπεριφορές που διαταράσσουν την μεταξύ τους ποιοτική επικοινωνία.

Βοηθά τα ζευγάρια να βελτιώσουν και να εξελίξουν την μεταξύ τους σύνδεση και να βρούν τον σωστό τρόπο να εκφράζει ο ένας στον άλλο τις ανάγκες και  τα θέλω του.

Τις περισσότερες φορές το ζευγάρι αποφασίζει να ζητήσει βοήθεια όταν η σχέση βιώνει κρίση π.χ Ερχομός ενός παιδιού, Γάμος κ.λ.π. Η σχέση τότε αλλάζει και το ζευγάρι καλείται να διανύσει μια χρονική περίοδο αναπροσαρμογής, να καθορίσει εκ νέου την σχέση και τους ρόλους του που επέρχονται από την αλλαγή και να φέρει εις πέρας νέες απαιτήσεις αλλά και υποχρεώσεις με βασικό παράγοντα την κατανόηση, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοβοήθεια.

Συμβουλευτική γονέων
Η συμβουλευτική γονέων σαν στόχο έχει την ανάπτυξη  συνεργασίας μεταξύ των γονέων με ειδικό ψυχικής υγείας για θέματα που αφορούν στο ρόλο του γονιού  και στην επικοινωνία με τα παιδιά τους.

Οι γονείς έχουν την ευθύνη:
– Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που εκφράζονται από τα παιδιά τους,
– Για την ανάπτυξη μια υγιούς προσωπικότητας των παιδιών τους μέσω της ανακάλυψης των προσωπικών δεξιοτήτων τους
– Να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους.

Στην εμφάνιση αυτών των απαιτήσεων, κάποιοι γονείς νιώθουν την ανάγκη να ζητήσουν υποστήριξη από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, με στόχο να αντιμετωπίσουν διάφορα δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν  στην σχέση τους με τα παιδιά τους.

Η συμβουλευτική δεν αποτελείται μόνο από συμβουλές προς τους γονείς.

Κυρίαρχος ρόλος της είναι  να ενδυναμώσει τους γονείς στην ενεργητική ακρόαση όλων αυτών των αναγκών που εκφράζουν τα παιδιών τους, έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα μέσω των γνώσεων που θα τους δοθούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην συναισθηματική ωρίμανση και αυτονομία του.

Συμβουλευτική ΑΜΕΑ:

Συμβουλευτική είναι η υποστήριξη σε επιστημονική βάση στα άτομα, ώστε εμφανιστούν οι δυνατότητές τους για να διαχειριστούν με επιτυχία τις δυσκολίες, να αναπτύξουν την ποιότητα επικοινωνίας τους και να νιώθουν συναισθηματική πληρότητα και ικανοποίηση στην καθημερινότητά τους.

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ  ΑΜΕΑ

  • Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων
  • Εικαστική έκφραση

Προσφέρεται η δυνατότητα φύλαξης και φροντίδας σε πιθανή ολιγώορη απουσία φροντιστών.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

H ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. απαγορεύεται να ζητήσει στη φόρμα επικοινωνίας εμπιστευτικές προσωπικές πληροφορίες (πληροφορίες πιστωτικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.). Αυτό το ερωτηματολόγιο δεν προορίζεται να χειριστεί ευαίσθητα δεδομένα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα εγγραφής, δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία για λόγους επικοινωνίας και επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.