ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΑΝΑΔΕΙΞΗ» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που κινείται με βασικό άξονα την αναγνώριση της μοναδικότητας του ατόμου και προσφέρει τα μέσα και τα εργαλεία που θα αναδείξουν τις ικανότητες του.

Με σκοπό την επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και με διάθεση συνεργασίας για τον συνάνθρωπο απευθύνεται και εμπερικλείει κοινωνικές ομάδες, με στόχο την ανάπτυξη της συλλογικής σκέψης, την δημιουργία συνοχής και συνεργατικότητας.