ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Μέσα από δράσεις και συνεργασίες, οι επιδιώξεις της επιστημονικής ομάδας της ΚΟΙΝ. Σ.ΕΠ. “ΑΝΑΔΕΙΞΗ” είναι:

 1. Διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων.
 2. Σχεδιασμός, οργάνωση και παροχή προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ενημέρωσης.
 3. Πληροφόρηση, διαμεσολάβηση και διασύνδεση ενδιαφερομένων με φορείς, δομές και προγράμματα κοινωνικού ή άλλου αντικειμένου.
 4. Σχεδιασμός, οργάνωση και παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων υποστήριξης, εμψύχωσης και επανένταξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 5. Διασύνδεση με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με παρεμφερή, παρόμοια ή συμπληρωματικά αντικείμενα που συνδέονται με το έργο ή τους σκοπούς της ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανάδειξη».
 6. Εκδόσεις ηλεκτρονικού ή έντυπου υλικού.
 7. Ανάλυση κοινωνικών θεμάτων μέσω ραδιοφωνικών εκπομπών και κάθε σύγχρονου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.
 8. Στήριξη ομοειδών ομάδων που βρίσκονται σε κρίση.
 9. Ενημέρωση για πρόληψη και παροχές συνδρομής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
 10. Διεξαγωγή δραστηριοτήτων με στόχο τη κοινωνική διασύνδεση και ψυχαγωγία.
 11. Προσδιορισμός και στόχευση ομάδων στην ελληνική κοινωνία που δεν έχουν εντοπιστεί ως ευπαθείς ή με ιδιαιτερότητες.
 12. Σχεδιασμός, οργάνωση διεξαγωγή και συμμετοχή σε έρευνες, μελέτες, μετρήσεις γενικού ενδιαφέροντος.
 13. Υλοποίηση προγραμμάτων της ελληνικής πολιτείας και ευρωπαϊκής ένωσης που συνάδουν με τους σκοπούς της ΚΟΙΝΣΕΠ «Ανάδειξη».
 14. Στοχευμένες δράσεις ολιστικής παρέμβασης από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κοινωνικών ομάδων με ιδιαιτερότητες.
 15. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και δράσεις για τους υπερήλικες.
 16. Διαμόρφωση παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες ομάδες που θα αναβαθμίζουν την εσωτερίκευση ηθικών κανόνων και αξιών, απαραίτητων για την αναβάθμιση της ελληνικής κοινωνίας.