ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει , να  διαχειρίζεται και να εκφράζει με τον σωστό τρόπο, στον σωστό άνθρωπο, την σωστή στιγμή τα συναισθήματά του. Αφορά όμως και την κατανόηση των συναισθημάτων των υπολοίπων ανθρώπων, μπαίνοντας στην δική τους θέση. Συνήθως τα άτομα που χαρακτηρίζονται ως καλοί ακροατές, έχουν υψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης.  Πολλές φορές θα συναντήσει κανείς τον όρο συναισθηματική νοημοσύνη στα αγγλικά ως EQ (Emotional Quotient), ή και κοινωνική συναισθηματική νουμοσύνη.

Η συναισθηματική νοημοσύνη χτίζεται κατά την παιδική ηλικία ενός ανθρώπου και συνεχίζει και στην ενήλικη ζωή του. Η ανάπτυξη της είναι βασική, ώστε να επιτευχθούν ποιοτικότερες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Το άτομο που έχει αναπτύξει  την συναισθηματική νοημοσύνη  έχει αυτοεπίγνωση, δηλαδή αναγνωρίζει τα πραγματικά του συναισθήματα, έχει την ικανότητα να τα διαχειρίζεται και να αντιμετωπίζει τις δύσκολες καταστάσεις στην ζωή του. Επιπλέον το άτομο αυτό, έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει τα συναισθήματα του συνομιλητή του και να μπαίνει στην θέση του και αυτό αποκαλείται με τον όρο ενσυναίσθηση.

Η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) πολλές φορές συγχέεται με τον Δείκτη νοημοσύνης (IQ), όμως αυτό δεν ισχύει και δεν έχουν καμία αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του ατόμου, παίζουν οι γονείς κατά την παιδική ηλικία, αλλά η ανάπτυξή της συνεχίζεται και στην υπόλοιπη διάρκεια της ζωής του. Ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού έχουμε όταν οι γονείς συζητάνε μαζί του και το προτρέπουν να εκφράζει τα συναισθήματα του μέσω διαλόγου. Σημαντικό είναι το παιδί να μαθαίνει,  ότι είναι ανθρώπινο να κάνει λάθη και να εισπράττει ενίσχυση για να προσπαθήσει περισσότερο , ώστε να επιτύχει τον στόχο του. Το παιδί έτσι θα έχει περισσότερη δύναμη να παίρνει αποφάσεις για την ζωή του και να μην «τρέμει» στην ιδέα της αποτυχίας. Σημαντικό όμως είναι για ένα παιδί, η επιβράβευση σε κάθε του επιτυχία του από τους γονείς. Αυτό θα το κάνει να έχει ακόμη μεγαλύτερη πίστη στις δυνάμεις του.

Τέλος αξίζει να επισημανθεί  ότι στην ζωή, λαμβάνει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, καθώς ένα άτομο με υγιή αυτοσεβασμό και υγιείς σχέσεις που αντιλαμβάνεται ορθά τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και του περίγυρου του μέσω της ενσυναίσθησης, απολαμβάνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής .

Κούτσικος Αλέξανδρος – Κοινωνικός Λειτουργός

Σύμβουλος ατόμου και οικογένειας

Υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων στην κοινωνία μας που χαρακτηρίζονται ως τοξικοί άνθρωποι. Τα άτομα αυτά έχουν συχνά αρνητική διάθεση και προσπαθούν να την περάσουν στον στενό περίγυρο τους. Συχνά θα ακούσει κανείς να διαμαρτύρονται για την καθημερινότητα τους, την εργασία τους και πολλά ακόμη.

Read More…

Αν επιθυμεί κανείς να αλλάξει  τον τρόπο ζωής του και να δημιουργήσει μια καθημερινότητα όπως επιθυμεί, αρκεί τότε να αναλογιστεί ότι έχει την πλήρη  ευθύνη των πράξεων του. Θα πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από δικαιολογίες ότι κάθε γεγονός είναι τυχαίο ή ότι κάτι δεν μπορεί να το αλλάξει.

Read More…

Ο αυθεντικός ισορροπημένος και ψυχικά υγιής άνθρωπος χαρακτηρίζεται από στοιχεία που συνδέονται με την διαφοροποίηση. Η έννοια της διαφοροποίησης επιτρέπει στον άνθρωπο να φαίνεται «τέλειος», αν και αυτό δεν είναι πλήρως εφικτό στην ζωή μας.

Read More…